منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

بازنگری در مفهومِ جهاد ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۲۱ / فروردین / ۱۳۹۴ تماشای...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۱۵ / فروردین / ۱۳۹۴ تماشای...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۷

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۱ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۷ / فروردین / ۱۳۹۴ تماشای...

بیشتر بخوانید

درباره‌ی علی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

درباره‌ی علی / علی افشاری شرح : این فیلم در اگوست ۲۰۱۲، به کارگردانی علی افشاری ساخته شده، و در آن از چند صحنه‌ی بجامانده از دکتر، و هم‌چنین، بازسازی‌ی برخی صحنه‌ها استفاده شده است. در قسمت‌هایی از این فیلم، اشخاصی چون: عبدالعلی بازرگان، حمیدانتظام، و خسرو منصوریان صحبت می‌کنند.     نام : درباره‌ی علی سازنده : علی افشاری شرح : ــــــــــ موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۰۰ / شهریور / ۱۳۹۱ تماشای...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۸ / اسفند /...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۱ / اسفند /...

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : آسیب‌شناسی‌ی روحانیت ۱ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونی پرتوِ نور موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۲۴ / بهمن /...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۳ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۲۳ / اسفند /...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۲ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۲۳ / اسفند /...

بیشتر بخوانید

جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : جریاناتِ اسلامی و جنبشِ دموکراسی‌خواهی ۱ سخنران : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ تاریخ سخنرانی : ۲۳ / اسفند /...

بیشتر بخوانید