منوی ناوبری برگه ها

جدید

جامعه نمرده و به اصلاحات امید دارد

احسان شریعتی
احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی

.

نام مصاحبه : جامعه نمرده و به اصلاحات امید دارد
مصاحبه با : احسان شریعتی
مصاحبه‌کننده : برنا
موضوع : درباره‌ی مسائلِ سال ۹۳ و عملکردِ دولت


مقدمه :

ندای آزادی : احسان شریعتی در پاسخ به این سئوال که: “دولت دکتر روحانی در سال ۹۳ چه دستاوردهای مثبت یا نکات منفی داشت؟” گفت: یکی ایجاد شفافیت بیشتر بوده که با وجود مشکلات به دنبال مسائل مبنایی رفته‌اند. مثل اینکه فساد رایج ریشه‌اش در کجاست؟ همین اطلاع رسانی می تواند یک نقطه مثبتی باشد. اما نقطه ضعف در عمل است که برای مقابله با این نکاتی که اشاره می شود چه در محیط زیست باشد چه در حقوق بشر باشد و یا مسایل مالی اقتصادی و اجتماعی باشد دولت هنوز قدرت لازم که مردم انتظار دارند را ندارد ضعف هایی نشان می دهد در اجرا. هنوز نیروهایی هستند که همسو با رویکردهای دولت عمل نمی کنند. در واقع دولت باید دولت باشد و جاهایی که دولت نشده و ضعف دارد این موجب اعتراضات و انتقاداتی است.”

متن گفتگوی احسان شریعتی با برنا در پی می آید:

مصاحبه :
س : به نظر شما مهمترین رویداد سیاسی سال ۹۳ در بعد داخلی و بین المللی چه می بینید؟

ج : در بعد داخلی و بین المللی مسئله جایگاه جوانان است، در جامعه ایران و در سطح بین المللی اینکه چقدر مورد شناسایی قرار می گیرد. در سال گذشته در سطح بین المللی می دانیم مذاکرات هسته ای با قدرت های خارجی مطرح بوده و برای جوانان و جامعه مدنی ایران در یک سال گذشته که زیر فشار دوران بعد از انقلاب و جنگ و تحریم ها و فشارهای بین المللی تلاش می کنند تا بتواند در دنیا ایران جایگاه واقعی خود را مورد شناسایی دیگران قرار دهد و سوء تفاهماتی که هست از بین برود در ذهن دیگر ملل و بتوانند ایرانیان و به خصوص جوانان که بخش اصلی جامعه ایران را تشکیل می دهند جایگاه شایسته و مورد قبول را پیدا کنند. این مسئله در بعد سیاسی مطرح بوده و اصولا جامعه جوان می خواهند که در جهان حضور پیدا کنند و خود را بشناسانند.

در سطح داخلی هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری که پیش آمد گشایشی در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و آموزشی پیش آمده که جوانان از آن استقبال می کنند. من به هنگامی که در دانشگاه های مختلف حضور یافتم، به خصوص در شهرستان ها از جلسات فرهنگی استقبال می شود ولی هنوز محدودیت ها و موانعی وجود دارد در زمینه های فرهنگی و هنری که متاسفانه این موانع باعث می شود که آن شکوفایی لازم را و انتظاراتی که دارند همیشه برآورده نشود. ولی این درگیری هایی که پیش می آید و سخنرانان را آزار می دهند، خود همین حساسیت ها نشان می دهد که در راه رشد و توسعه فرهنگی چه مشکلاتی وجود دارد. به هر حال مسئله کلی جامعه این است که این گذاربه سوی جامعه باز و مردم سالار، به شکل عادلانه تر چگونه صورت می گیرد؟باید درباره راه هایی که نه رادیکال و انقلابی و قهرانی و نه محدود در شکل عمومی و فقط تعارفی و به شکل صوری از آزادی است صحبت کنیم، راه حل دوم این است که از نظر آزادی ها به یک چارچوب حقوقی و مسوولیتی شهروندان به طور کلی و جوانان به طور خاص به خصوص در بخش دانشگاهی و دانش آموزی کهمی خواهند و مطالبه جوانان است، به این حقوق دست پیدا کنند و مورد شناسایی داخلی قرار گیرد.

س : بخواهید نام ببرید، به عنوان مثال سیاست خارجی را که گفتید مذاکرات هسته ای بود،مهم ترین رویداد سیاست داخلی را چه چیزی می دانید؟

ج : بله رویداد واقعی که در واقع مثبت باشد، همین گشایش نسبی است که در دانشگاه ها بوده ولی هنوز نمی توان گفت که به کل جامعه بسط و تعمیق داده شده است. در جامعه هنوز مقاومت نیروهای محافظه کار است و این درگیری همچنان وجود دارد. نکته ای که در حوزه های مختلف نمود دارد،در زمینه هنری و فرهنگی و سیاسی می بینیم که جامعه مدنی مطالباتی دارد و نهادهای مردم بنیاد فعال شده اند و به خصوص مسئله اساسی این مسئله محیط زیست و حفظ میراث فرهنگی بوده که بخصوص در این ایام مورد بحث بوده است. به خصوص تهدیدات محیط زیستی مثل کمبود آب و خشکسالی و ریزگردها و این طور حوادث که مدیریت آب و هوا را مورد بحث قرار داده که در این راه تلاش هایی می شود. مسئله بعدی مسئله حقوق بشر و شهروندی است که به هر حال انتظار می رود که این مشکلاتی که وجود دارد از بین برود.

س : تلخ‌ترین و شیرین‌ترین اتفاق سیاسی سال ۹۳ چی بوده؟

ج : شیرین‌ترین‌اش این که جامعه نشان داد بعد از انتخابات که تغییر و تحول‌سازی در آن نمرده و می خواهد و امید دارد که اصلاحات اساسی صورت گیرد، خوب این خودش مهم است که جامعه ناامید نشده و جوانان اگر ناامید بشوند ما تبدیل می شویم به یک روستایی که جوانانشان کوچ می کنند و همه چیز را وا می گذارند. همانطور که از روستاها می روند، ممکن است از کشورهایی که امید در آن می میرد، جوانانش بروند، پس این امیدهایی که پیدا شده شیرین ترین اتفاق بود.

تلخ ترینش این مسئله کندی و ممانعت هایی که در سال گذشته ایجاد شده است. به حوادث مختلفی می توان اشاره کرد. در سطح بخش هایی از حاکمیت اطلاعات لازم به جوانان و جامعه داده نشده که راحت می پذیرند مطالبات به حق عمومی و مردمی را، البته پیشرفت هایی هم داشته ایم.

س : به نظر شما دولت دکتر روحانی در سال ۹۳ چه دستاوردهای مثبت یا نکات منفی داشت؟

ج : نقاط مثبت اش یکی ایجاد شفافیت بیشتر بوده که با وجود مشکلات به دنبال مسائل مبنایی رفته اند. مثل اینکه فساد رایج ریشه اش در کجاست؟. همین اطلاع رسانی می تواند یک نقطه مثبتی باشد. اما نقطه ضعف در عمل است که برای مقابله با این نکاتی که اشاره می شود چه در محیط زیست باشد چه در حقوق بشر باشد و یا مسایل مالی اقتصادی و اجتماعی باشد دولت هنوز قدرت لازم که مردم انتظار دارند را ندارد ضعف هایی نشان می دهد در اجرا. هنوز نیروهایی هستند که همسو با رویکردهای دولت عمل نمی کنند. در واقع دولت باید دولت باشد و جاهایی که دولت نشده و ضعف دارد این موجب اعتراضات و انتقاداتی است.

س : به نظر شما چهره سیاسی سال ۹۳ چه کسی است؟

ج : در سال ۹۳ خوب یک چهره سیاسی بین المللی مثل وزیر امور خارجه به هر حال یک جلوه هایی کرده در سطح بین المللی. بعد از انتقاداتی که به ایشان شد، وی یک برجستگی نشان داده و مورد توجه واقع شده است. در بخش های مختلف می توان چهره های مختلفی را نشان داد در فرهنگی، هنری و غیره. همچنین در سیاست اشخاص دیگری هم مطرح شدند مثلا علی مطهری از بین نمایندگان، به عنوان یک کسی که در یک شرایط ویژه صراحت بیان یک نماینده پیگیر را از خود نشان داد.

س : با توجه به عملکردهای دولت سال ۹۴ را چطور می بینید؟

ج : سال ۹۴ یک سال تعیین کننده است که نشان خواهد داد روندهایی که به عنوان مثال در دیپلماسی خارجی طی می کنیم چه تاثیرگذاری در اقتصاد داخلی و امنیت کشور و منطقه خواهد داشت و اگر توافق انجام شود، این به نفع منافع ملی خواهد بود و جامعه ملل اگر حقوق ایران را به رسمیت بشمارد این باعث امنیت در منطقه خواهد شد و در کشور ما تاثیرات خوبی خواهد داشت از نظر امنیت و هم شکوفایی اقتصادی که مشکل اصلی ما است. دومین نکته ای که به همین اندازه مهم است به خصوص برای جامعه و جوانان مسئله ای که گفتم حاکمیت قانون بنیاد منظورم قانون مبنی بر حقوق انسانی و مردمی که آزادی و عدالت که از شعارهای انقلاب ایران بوده این تحقق پیدا کند و این اختلاف طبقاتی و نقض حقوق شهروندی و انسانی که گاهی در جامعه ما مشاهده می شود که دولت بتواند در مقابلش مقابله کند و اگر نتواند در این سال همان بعد بین المللی به آزمون گذاشته می شود و نتایج اش را هم مردم انتظار دارند، ببینند.

س : به کارنامه دولت در سال ۹۳ چه نمره ای می دهید؟

ج : نمره ناپلئونی می دهیم نه خیلی نمرات بالا باید داد به دلیل اینکه مطالبات خیلی بالاتر است و توقعات است از دستاوردها و نه مردود می دهیم. مثل اینکه منفی اش بیشتر از مثبتش بوده البته یک نمره قابل قبول ناپلئونی است و هنوز خیلی کار دارد که مقبول باشد. چون نتایج عملی هنوز در سال آینده نشان داده می شود. بنابراین در سال ۹۳ قول هایی که داده شده و تلاش هایی که شده گشایش هایی که حاصل شده و امیدی که در جامعه از بین نرفته این ها باعث می شود این انسجام ادامه پیدا کند. معمولا نمره ناپلئونی ۱۰ است.


تاریخ انتشار : ۱۷ / فروردین / ۱۳۹۴
منبع : سایت ندای آزادی

ویرایش : شروین ۰ بارedit


.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.