منوی ناوبری برگه ها

جدید

شریعتی و انقلابِ زودرس

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : شریعتی و انقلابِ زودرس نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۲۰ موضوع : شریعتی و انقلاب ۵۷...

بیشتر بخوانید

جهان‌بینیِ توحیدی

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : جهان‌بینیِ توحیدی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۹ موضوع : … دریافت فایل صوتی...

بیشتر بخوانید

یک جامعه‌ی کوچکِ ایده‌آل

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : یک جامعه‌ی کوچکِ ایده‌آل نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۷ موضوع : خروجِ از دولت _...

بیشتر بخوانید

حزبِ ایدئولوژیک _ حزبِ برنامه

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : حزبِ ایدئولوژیک _ حزبِ برنامه نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۸ موضوع : حزب در نگاه...

بیشتر بخوانید

انقلاب، یک رخداد است

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : انقلاب، یک رخداد است! نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۶ موضوع : چگونگی شکل‌گیری...

بیشتر بخوانید

ما، و الگوی ما شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : ما، و الگوی ما شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۵ موضوع : الگوهای شدن دریافت...

بیشتر بخوانید

کدام شریعتی؟

ارسال شده در تاریخ 1399/03/06

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : کدام شریعتی؟ نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۴ موضوع : … دریافت فایل صوتی ★...

بیشتر بخوانید

آخوندِ کراواتی یا معلمِ رهایی؟

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : آخوندِ کراواتی یا معلمِ رهایی؟ نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۳ موضوع : ــــــــــ...

بیشتر بخوانید

استراتژیِ تشکیلاتیِ خطِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : استراتژیِ تشکیلاتیِ خطِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۲ موضوع : ما و...

بیشتر بخوانید

مهدویت، در نگاهِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1398/06/27

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : مهدویت، در نگاهِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱۱ موضوع : بررسیِ مساله‌ی...

بیشتر بخوانید