منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

سالگرد دکتر شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی سالگرد دکتر شریعتی سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۶.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰ موضوع : ــــــــــ مناسبت : سی‌امین سالگرد دکتر شریعتی شرح : مصاحبه احسان شریعتی با رادیو سوتک...

بیشتر بخوانید

تبارشناسی ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی تبارشناسی ۲ سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۰.۷ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰ موضوع : درباره‌ی خط شریعتی شرح : مصاحبه احسان شریعتی با رادیو سوتک...

بیشتر بخوانید

تبارشناسی ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی تبارشناسی ۱ سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۸.۵ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰ موضوع : درباره‌ی خط شریعتی شرح : مصاحبه احسان شریعتی با رادیو سوتک...

بیشتر بخوانید

احسان : پرسش و پاسخ در بیلوکس

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی پرسش و پاسخ در بیلوکس سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۲ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۹ / خرداد / ۱۳۹۰ موضوع : درباره‌ی خط شریعتی...

بیشتر بخوانید

سخنرانی در بیلوکس

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی سخنرانی در بیلوکس سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۲ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۹ / خرداد / ۱۳۹۰ موضوع : درباره‌ی خط شریعتی...

بیشتر بخوانید