منوی ناوبری برگه ها

جدید

سالگرد دکتر شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1393/10/10

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی سالگرد دکتر شریعتی سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۶.۴ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه /...

بیشتر بخوانید

تبارشناسی ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/10/10

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی تبارشناسی ۲ سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۰.۷ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰...

بیشتر بخوانید

تبارشناسی ۱

ارسال شده در تاریخ 1393/10/10

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی تبارشناسی ۱ سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۸.۵ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰...

بیشتر بخوانید

احسان : پرسش و پاسخ در بیلوکس

ارسال شده در تاریخ 1393/10/07

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی پرسش و پاسخ در بیلوکس سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۲ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۹ / خرداد...

بیشتر بخوانید

سخنرانی در بیلوکس

ارسال شده در تاریخ 1393/10/07

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی سخنرانی در بیلوکس سخنران : احسان شریعتی حجم فایل : حدود ۱۲ مگابایت تاریخ سخنرانی : ۱۹ / خرداد /...

بیشتر بخوانید