منوی ناوبری برگه ها

جدید

طرحی از “اومانیسم اسلامی”

ارسال شده در تاریخ 1394/02/07

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : طرحی از “اومانیسم اسلامی” نویسنده : یوسفی اشکوری موضوع : ــــــــــ چکیده...

بیشتر بخوانید

فضای سیاسی مه‌آلود است

ارسال شده در تاریخ 1394/01/26

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : فضای سیاسی مه‌آلود است مصاحبه با : رضا علیجانی مصاحبه‌کننده : نامشخص موضوع : از اصلاح...

بیشتر بخوانید

شریعتی و دموکراسی‌ی متعهد

ارسال شده در تاریخ 1393/12/12

ناشناس نام مقاله : ناشناس نویسنده : شریعتی و دموکراسی‌ی متعهد موضوع : ــــــــــ گروه‌بندی : ــــــــــ مقدمه : بى تردید دکتر شریعتى...

بیشتر بخوانید

ما و شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1393/12/12

شهریار زرشناس نام مقاله : ما و شریعتی نویسنده : شهریار زرشناس موضوع : ــــــــــ گروه‌بندی : مخالفان ـ دشمنان شرح : نویسنده‌ی این مقاله،...

بیشتر بخوانید

روشنفکری و دکتر شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1393/12/10

عبدالحسین خسروپناه نام مقاله : روشنفکری و دکتر شریعتی نویسنده : عبدالحسین خسروپناه موضوع : ــــــــــ بیش‌ از صد سال‌ است‌ که‌ جوامع‌ مشرق...

بیشتر بخوانید

پیش‌گفتارِ کتابِ وزنِ عشق و زمانِ اعتراف

ارسال شده در تاریخ 1393/11/11

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : پیش‌گفتارِ کتابِ وزنِ عشق و زمانِ اعتراف نویسنده : احسان شریعتی موضوع : پیش‌‌گفتارِ...

بیشتر بخوانید

فلسفه‌ی سیاسی‌ی شریعتی

ارسال شده در تاریخ 1393/11/11

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : فلسفه‌ی سیاسی‌ی شریعتی نویسنده : احسان شریعتی موضوع : گزارشِ کنفرانسی در پاریس مناسبت...

بیشتر بخوانید

در نسبتِ دموکراسی و اتوپیا

ارسال شده در تاریخ 1393/11/10

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام سخنرانی : در نسبتِ دموکراسی و اتوپیا سخنران : سوسن شریعتی موضوع : ــــــــــ ویرایش : متنِ...

بیشتر بخوانید

“انسانِ” شریعتی مُقلد نیست ۳

ارسال شده در تاریخ 1393/11/10

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : “انسانِ” شریعتی مُقلد نیست ۳ مصاحبه با : سوسن شریعتی مصاحبه‌کننده :...

بیشتر بخوانید

“انسانِ” شریعتی مُقلد نیست ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/11/10

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : “انسانِ” شریعتی مُقلد نیست ۲ مصاحبه با : سوسن شریعتی مصاحبه‌کننده :...

بیشتر بخوانید