منوی ناوبری برگه ها

جدید

جنبشِ زنان، جنبشی مستقل و مرتبط

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : جنبشِ زنان، جنبشی مستقل و مرتبط نویسنده : رضا علیجانی موضوع : بازشناسی‌ی گسست‌ها و...

بیشتر بخوانید

نگاهِ درازمدت و امید، دو نیازِ جنبش‌ِ دانشجویی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : نگاهِ درازمدت و امید، دو نیازِ جنبش‌ِ دانشجویی نویسنده : رضا علیجانی موضوع :...

بیشتر بخوانید

شانزده آذر، مقابله با استبدادِ داخلی و استیلای خارجی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : شانزده آذر، مقابله با استبدادِ داخلی و استیلای خارجی مصاحبه با : رضا علیجانی...

بیشتر بخوانید

فروپاشی‌ی فرا‌گفتمان‌ها

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : فروپاشی‌ی فرا‌گفتمان‌ها مصاحبه با : احسان شریعتی مصاحبه‌کننده : نشریه‌ی دانشجویی...

بیشتر بخوانید

روزگارِ عُسرتِ نواندیشی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : روزگارِ عُسرتِ نواندیشی مصاحبه با : احسان شریعتی مصاحبه‌کننده : سعید رجبی _ اعظم...

بیشتر بخوانید

یک شورشِ ضروری، یک جشنِ موفق

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : یک شورشِ ضروری، یک جشنِ موفق نویسنده : سوسن شریعتی موضوع : درباره‌ی جنبشِ ۱۹۶۸ فرانسه...

بیشتر بخوانید

چهار کلیشه‌ی جنبشِ دانشجویی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : چهار کلیشه‌ی جنبشِ دانشجویی نویسنده : سوسن شریعتی موضوع : ــــــــــ مناسبت : به...

بیشتر بخوانید

جابه‌جا کردنِ مرزها

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : جابه‌جا کردنِ مرزها مصاحبه با : سوسن شریعتی مصاحبه‌کننده : مهسا جزینی موضوع : انعکاسِ...

بیشتر بخوانید

دانشگاه هنوز زنده است!

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : دانشگاه هنوز زنده است! نویسنده : احسان شریعتی موضوع : واقعه‌ی ۱۸ تیر و جنبشِ...

بیشتر بخوانید

جنبشِ دانشجویی نباید کارکردِ انتخاباتی داشته باشد

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : جنبشِ دانشجویی نباید کارکردِ انتخاباتی داشته باشد مصاحبه با : احسان شریعتی...

بیشتر بخوانید