منوی ناوبری برگه ها

جدید

جمله‌های شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

متنی / تصویری جمله‌های دکتر شریعتی جمله‌های شریعتی / متنی آزادی نیایش ۱  نیایش ۲...

بیشتر بخوانید

آرمان

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

آرمان شریعتی : عرفان، برابری، آزادی جمله‌های شریعتی آرمانِ شریعتی، آرمانِ تاریخیِ انسان شریعتی، مولفِ تثلیثِ جادوییِ عرفان، برابری، آزادی...

بیشتر بخوانید

شهادت

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

شهادت از دیدگاه شریعتی عاشورا _ حسین _ شهادت جمله‌های شریعتی و شهید، قلبِ تاریخ است هر انقلابی دو چهره دارد : خون و پیام موضوع : فلسفه‌ی...

بیشتر بخوانید

مبارزه

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

مبارزه از دیدگاه شریعتی جمله‌های شریعتی خودسازی _ مبارزه _ انقلاب زندگی، عقیده است و مبارزه و دیگر هیچ! موضوع : خودسازیِ انقلابی دکتر...

بیشتر بخوانید

عشق

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

عشق از دیدگاه شریعتی جمله‌های شریعتی دوست داشتن از عشق برتر است دوست داشتن، عشقی است “زاده”ی انسان 01 دوست داشتن از عشق برتر...

بیشتر بخوانید

ایمان ــ مذهب ــ دین

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

ایمان از دیدگاه شریعتی جمله‌های شریعتی مذهب، هدف نیست، راه است مذهب، راهی است، از لجن، تا روحِ خدا موضوع : ایمان . 01 اوجِ ایمان...

بیشتر بخوانید

زندگی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

زندگی از دیدگاه شریعتی جمله‌های شریعتی زندگی چیست؟ نان _ آزادی _ فرهنگ _ ایمان _ دوست داشتن 01 چگونه زیستن، چگونه مردن “…...

بیشتر بخوانید

انسان

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

انسان از دیدگاه شریعتی جمله‌های شریعتی انسان چیست؟ عصیان‌گری : خودآگاه، انتخاب‌گر، آفریننده 01 پلیدی، پاکی، پوچی “… به هر حال،...

بیشتر بخوانید

نیایش ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

نیایش‌های دکتر شریعتی ۲ جمله‌های شریعتی 01 ابتذالِ آرامش و خوشبختی “… خدایا!   مرا به ابتذالِ آرامش و خوشبختی،  ...

بیشتر بخوانید

نیایش ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

نیایش‌های دکتر شریعتی ۱ جمله‌های شریعتی 01 چگونه زیستن، چگونه مردن “… خدایا!   به من زیستنی عطا کن،   که در لحظه‌ی...

بیشتر بخوانید