منوی ناوبری برگه ها

جدید

نگاهی دوباره به انقلاب ۵۷ ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/11/18

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : نگاهی دوباره به انقلاب ۵۷ ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونى پرتوِ نور موضوع...

بیشتر بخوانید

رازِ عقب‌ماندگی مسلمانان

ارسال شده در تاریخ 1393/11/17

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : رازِ عقب‌ماندگی مسلمانان سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه‌ی تلویزیونى پرتوِ نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

علت مرگ دکتر شریعتی ۲

ارسال شده در تاریخ 1393/10/11

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : علت مرگ دکتر شریعتی ۲ سخنران : احسان شریعتی مکان : دانشگاه شهید بهشتی موضوع : ــــــــــ...

بیشتر بخوانید

علت مرگ دکتر شریعتی ۱

ارسال شده در تاریخ 1393/10/11

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : علت مرگ دکتر شریعتی ۱ سخنران : احسان شریعتی مکان : دانشگاه شهید بهشتی موضوع : ــــــــــ...

بیشتر بخوانید

مراسم دفاع از پایان‌نامه

ارسال شده در تاریخ 1393/10/11

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : پایان‌نامه‌ی احسان شریعتی سخنران : ــــــــــ مکان : دانشگاه سوربن پاریس موضوع : مراسم دفاع...

بیشتر بخوانید

نگران ایران فردا

ارسال شده در تاریخ 1393/09/25

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نگران ایران فردا سخنران : گروهی از روشنفکران تاریخ سخنرانی : ۰۰ / ماه / ۰۰۰۰ موضوع : ایران پس از...

بیشتر بخوانید