منوی ناوبری برگه ها

جدید

اشکالاتِ خطِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : اشکالاتِ خطِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۴ موضوع : کوتاهی پیروان شریعتی...

بیشتر بخوانید

استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۳ موضوع : پروژه...

بیشتر بخوانید

جایگاهِ گفتمانِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : جایگاهِ گفتمانِ شریعتی نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۲ موضوع : ــــــــــ دریافت...

بیشتر بخوانید

برخوردِ ما با حاکمیت‌ها

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

کاوس کیانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : برخوردِ ما با حاکمیت‌ها نویسنده : کاوس کیانی پرسش : شماره ۱ موضوع : رابطه ما با قدرت...

بیشتر بخوانید

ما و اقبال، امروز!

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : ما و اقبال، امروز! مصاحبه با : احسان شریعتی مصاحبه‌کننده : نامشخص موضوع : اقبال...

بیشتر بخوانید

شریعتی، عقلانیت و اشراقِ فراجنسی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

دکتر ناهید توسلی نام مقاله : شریعتی، عقلانیت و اشراقِ فراجنسی نویسنده : ناهید توسلی موضوع : ــــــــــ بحثی ‌را که می‌خواهم ارایه کنم بحثی...

بیشتر بخوانید

شریعتی، روشنفکر و مصلحی فرا استراتژیک

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

ناهید توسلی نام مقاله : شریعتی، روشنفکر و مصلحی فرا استراتژیک نویسنده : ناهید توسلی موضوع : ــــــــــ یکم : با توجه به داده‌های...

بیشتر بخوانید

خاطراتی از شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

ناهید توسلی نام مقاله : خاطراتی از شریعتی نویسنده : ناهید توسلی موضوع : ــــــــــ از من خواسته‌اید خاطراتی از شریعتی بگویم! این روزها...

بیشتر بخوانید

پروژه‌ی انسان‌سازی‌ی شريعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

ناهید توسلی نام مقاله : پروژه‌ی انسان‌سازی‌ی شريعتی نویسنده : ناهید توسلی موضوع : ــــــــــ مکان : دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر شریعتی...

بیشتر بخوانید

گزیده اشعارِ احمد شاملو

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

شاعرِ خلق، احمد شاملو 01 از مرگ… هرگز از مرگ نهراسيده‌ام اگر چه دستان‌اش، از ابتذال، شکننده‌تر بود. هراسِ من ـ باری ـ همه از مردن در...

بیشتر بخوانید