منوی ناوبری برگه ها

جدید

ما و اقبال، امروز!

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : ما و اقبال، امروز! مصاحبه با : احسان شریعتی مصاحبه‌کننده : نامشخص موضوع : اقبال...

بیشتر بخوانید

بازخوانی ۳ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۳ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید

تبعید به گذشته

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : تبعید به گذشته مصاحبه با : سوسن شریعتی مصاحبه‌کننده : نگار حسینی موضوع : درباره‌ی...

بیشتر بخوانید

بازخوانی ۲ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۲ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید

بازخوانی ۱ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۱ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۳

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۳ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۲

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۲ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید

جامعه نمرده و به اصلاحات امید دارد

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : جامعه نمرده و به اصلاحات امید دارد مصاحبه با : احسان شریعتی مصاحبه‌کننده : برنا...

بیشتر بخوانید

بازنگری در مفهومِ جهاد ۱

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۷

یوسفی اشکوری، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام : بازنگری در مفهومِ جهاد ۱ سخنران : یوسفی اشکوری شرح : برنامه تلویزیونى پرتو نور موضوع :...

بیشتر بخوانید