منوی ناوبری برگه ها

جدید

سایه‌ی حقوق جهانی بشر بر ایران

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱

  رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   مصاحبه با : رضا علیجانی   مصاحبه‌کننده : کمال حسینی   موضوع : ـــــ  ...

بیشتر بخوانید

گفتگو، حقوق بشر : ره‌یابی و راه‌کار

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴

  احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   سخنران : احسان شریعتی   موضوع : ضرورتِ گفتگو و توافقِ عملی در مواردِ نقضِ...

بیشتر بخوانید