منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

بازخوانی ۳ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۳ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری، آزادی” بخشِ سوم مقدمه : دوستان گرامی! ما قصد داریم که، برخی از متونِ شریعتی را، به صورتِ موضوعی، در یک گروه فیس‌بوکی، موردِ نقد و بررسی و باخوانی قرار دهیم. و هر بخش را، پس از انجام کار، به صورت پستی، در تالار گفتمان شریعتی، قرار دهیم. دوستداران شریعتی که مایل هستند در این بازخوانی شرکت کنند، به این گروه در فیس‌بوک مراجعه نمایند، و در این مسیر، گامی فراپیش نهند. با تشکر / کانون آرمان شریعتی موضوع اول : آرمان شریعتی : تثلیثِ رهایی‌بخشِ “عرفان، برابری، آزادی” روش کار : ۱. بررسی متون شریعتی درباره‌ی “عرفان”، “برابری”، “آزادی”. ۲. بررسی متون شریعتی درباری “سرمایه‌داری”، “سوسیالیسم”، “دموکراسی”. ۳. بررسی‌ی استراتژی شریعتی در چگونگی تحقق آرمان “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید

بازخوانیِ متونِ شریعتی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

۳ مقاله بازخوانیِ متونِ شریعتی فهرست مقالات : بازخوانی ۱ : عرفان، برابری، آزادی بازخوانی ۲ : عرفان، برابری، آزادی بازخوانی ۳ : عرفان، برابری، آزادی فروردین...

بیشتر بخوانید

بازخوانی ۲ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۲ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری، آزادی” بخشِ دوم مقدمه : دوستان گرامی! ما قصد داریم که، برخی از متونِ شریعتی را، به صورتِ موضوعی، در یک گروه فیس‌بوکی، موردِ نقد و بررسی و باخوانی قرار دهیم. و هر بخش را، پس از انجام کار، به صورت پستی، در تالار گفتمان شریعتی، قرار دهیم. دوستداران شریعتی که مایل هستند در این بازخوانی شرکت کنند، به این گروه در فیس‌بوک مراجعه نمایند، و در این مسیر، گامی فراپیش نهند. با تشکر / کانون آرمان شریعتی موضوع اول : آرمان شریعتی : تثلیثِ رهایی‌بخشِ “عرفان، برابری، آزادی” روش کار : ۱. بررسی متون شریعتی درباره‌ی “عرفان”، “برابری”، “آزادی”. ۲. بررسی متون شریعتی درباری “سرمایه‌داری”، “سوسیالیسم”، “دموکراسی”. ۳. بررسی‌ی استراتژی شریعتی در چگونگی تحقق آرمان “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید

بازخوانی ۱ : عرفان، برابری، آزادی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

بازخوانیِ متونِ شریعتی نام مقاله : بازخوانی ۱ : عرفان، برابری، آزادی نویسنده : شروین ارشادیان موضوع : بازخوانی‌ی “عرفان، برابری، آزادی” بخشِ اول مقدمه : دوستان گرامی! ما قصد داریم که، برخی از متونِ شریعتی را، به صورتِ موضوعی، در یک گروه فیس‌بوکی، موردِ نقد و بررسی و باخوانی قرار دهیم. و هر بخش را، پس از انجام کار، به صورت پستی، در تالار گفتمان شریعتی، قرار دهیم. دوستداران شریعتی که مایل هستند در این بازخوانی شرکت کنند، به این گروه در فیس‌بوک مراجعه نمایند، و در این مسیر، گامی فراپیش نهند. با تشکر / کانون آرمان شریعتی موضوع اول : آرمان شریعتی : تثلیثِ رهایی‌بخشِ “عرفان، برابری، آزادی” روش کار : ۱. بررسی متون شریعتی درباره‌ی “عرفان”، “برابری”، “آزادی”. ۲. بررسی متون شریعتی درباری “سرمایه‌داری”، “سوسیالیسم”، “دموکراسی”. ۳. بررسی‌ی استراتژی شریعتی در چگونگی تحقق آرمان “عرفان، برابری،...

بیشتر بخوانید