منوی ناوبری برگه ها

جدید

شکافِ جناحِ حاکم ریشه‌ی تئوریک ندارد

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : شکافِ جناحِ حاکم ریشه‌ی تئوریک ندارد مصاحبه با : رضا علیجانی مصاحبه‌کننده : حمید مافی...

بیشتر بخوانید

سیاست‌های رهبر ج.ا شطرنجِ انتخابات را ساده نکرده است؟

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : سیاست‌های رهبر ج.ا شطرنجِ انتخابات را ساده نکرده است؟ نویسنده : رضا علیجانی موضوع :...

بیشتر بخوانید

الگوهای رفتارِ انتخاباتی‌ی ايرانيان

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

سارا شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مصاحبه : الگوهای رفتارِ انتخاباتی‌ی ايرانيان مصاحبه با : سارا شریعتی مصاحبه‌کننده : پروین...

بیشتر بخوانید

همين امروز

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

سوسن شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی نام مقاله : همين امروز نویسنده : سوسن شریعتی موضوع : ــــــــــ هر حرفي داري زودتر بزن. وقتش همين...

بیشتر بخوانید

انتخابات ۱۳۸۵ شوراها و سه نوع سیاست‌ورزی

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱

  رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   نویسنده : رضا علیجانی   موضوع : نگاه و نقدی به سه نوع سیاست‌ورزی در ایران...

بیشتر بخوانید

خاتمی، کروبی، عبدالله نوری ؟ یا هیچ کدام!

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۰

    رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   مصاحبه با : رضا علیجانی   مصاحبه‌کننده : مهسا امرآبادی   موضوع : ـــــ...

بیشتر بخوانید

ما نیز مردمی هستیم

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۹

  رضا علیجانی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   نویسنده : رضا علیجانی   موضوع : ـــــ     فضای قبل و دورانِ انتخاباتِ...

بیشتر بخوانید

انتخابات ریاست جمهوری هشتم

ارسال شده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴

  احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی   سخنران : احسان شریعتی   موضـوع : نگاهي به انتخاباتِ ریاست جمهوریِ هشتم  ...

بیشتر بخوانید